ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများအတွက် ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် BBM, BA(EPP), BTHM နှင့် BA(Journalism) ပထမနှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

Share this post