ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် Internship နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်

COVID -19 သည် ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း WHO က သတ်မှတ်ကြေညာထားပါသဖြင့် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် Internship (၂)လနှင့် (၆)လ ကြာ ပြုလုပ်မည့် Internship ကာလများကို ပြောင်းရွှေ့ထားပါကြောင်းနှင့် Internship ပြုလုပ်မည့် ရက်ကို ထပ်မံကြေညာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Share this post