ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် သတင်းအတတ်ပညာအထူးပြု ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အမှတ်(၁)တပ်မတော်အသံလွှင့်တပ်နှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (၁၅-၂-၂၀၂၀)

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် သတင်းအတတ်ပညာအထူးပြု ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် အုပ်ချုပ်သူဆရာမများနှင့်အတူ အမှတ်(၁)တပ်မတော်အသံလွှင့်တပ်နှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ (၁၅-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်း၍ လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

အမှတ်(၁)တပ်မတော်အသံလွှင့်တပ်တွင်လေ့လာစဉ်

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်နှင့် မှတ်တမ်းပုံများ

 

Share this post