အားကစားဌာန

အားကစားဌာန၏ တာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ…

တာဝန်
– ကစားကွင်း/ရုံ ထိန်းသိမ်းရေး

– လူရွေးချယ်ရေး (ကျောင်းလက်ရွေးစင် ကစားသမားများ)

– ဦးစီးမှကျင်းပသည့် ဇုန်အဆင့်၊ ဇုန်အလိုက် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲများ အတတ်နိုင်ဆုံး မပျက်မကွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရေး

– စည်းကမ်းကောင်းမွန်ပြီး အရည်အချင်းမြင့်မားရေး

လုပ်ငန်း

– ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

– အားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

– ဇုန်အဆင့်၊ ဇုန်အလိုက် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း

– ပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ကျင်းပရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီးမှ ဒိုင်လူကြီးများနှင့် ကျင်းပပြုလိုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ဥပဒေများကို သိရှိစေခြင်း

– ဇုန်အဆင့်၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်ပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှ နည်းပြများဖြင့် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိင်စေခြင်းဖြင့် အသစ်အသစ်သော နည်းစနစ် နည်းပညာများ ရရှိစေခြင်း

– ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အားကစားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသော ကျောင်းဂုဏ်ဆောင်၊ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေနိုင်ပါသည်။

ဦးကျော်ကျော်လင်း
အားကစားအရာရှိ