ကြေညာချက်များ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် BBM, BA(EPP), BTHM နှင့် BA (Journalism) ပထမနှစ်သင်တန်းဝင်ခွင်လျှောက်လွှာခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် မေဂျာ ၄ခုဖြစ်သည့် BBM, BA(EPP), BTHM နှင့် BA(Journalism) ပထမနှစ်သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ BBM နှင့်BA(EPP)လျှောက်ထားလိုသော ကျောင်းသားများသည် အမှတ်ပေါင်း (၄၄၀)နှင့် အထက်မှစ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး BTHM နှင့် BA(Journalism)အား အမှတ်ပေါင်း (၄၂၀)မှစ၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Onlineစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ခွင့် လျှောက်ခွင့်ရသည့်နေ့ကို အသေးစိတ် ထပ်မံ၍ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

Share this post