ကြေညာချက်များ

“2020 International Essay Contest for Young People”

“2020 International Essay Contest for Young People” သို့ ဖိတ်ကြားလာခြင်းကိစ္စအား အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် (www.goipeace.or.jp) သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် သင်တန်းရေးရာဌာန e-mail သို့လည်း အမည်၊ ခုံအမှတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ e-mail လိပ်စာတို့ကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး 29-5-2020 ရက်နေ့ နေ့လည် (2:00)နာရီ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။

Share this post