ကြေညာချက်များ

4th year Journalism students present the awareness video about # Wuhan Coronavirus

*ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သင် ဘာတွေသိထားပြီပြီးလဲ။
ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည့်သင့်ပါတယ်။
သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါသည်။

*ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သင်ဘာတွေသိပြီးပြီလဲ။
ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်တွေကို သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့
ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည်သင့်ပါတယ် ။

Wuhan Coronavirus

ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသင် ဘာတွေသိထားပြီပြီးလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည့်သင့်ပါတယ်။သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသင်ဘာတွေသိပြီးပြီလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတဲ့ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်တွေကိုသိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို အခုပဲကြည်သင့်ပါတယ် ။4th year Journalism students present the awareness video about # Wuhan Coronavirus

Posted by Department of Journalism, National Management Degree College on Monday, February 10, 2020

Share this post