ကြေညာချက်များ

Coca Cola ပညာသင်ဆု ရွေးချယ်ခံရသည့် ကျောင်းသူများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်း (၂၄-၂-၂၀၂၀)

အမျိုးသားစီမခံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် Coca Cola ပညာသင်ဆု ရွေးချယ်ခံရသည့် ကျောင်းသူ(၃)ဦးအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းကို ယနေ့(၂၄-၂-၂၀၂၀)တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ခံရသည့် ကျောင်းသူများမှာ-

– III BM- 63 မှ မခင်ရတနာသိန်း

– IV EPP-29 မှ မသဇင်စိုး

– III BM-140 မှ မဟန်ဆုဇင်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်

Share this post