ကြေညာချက်များ

Covid-19 နှင့်ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို NMDC မှ Journalism 4th Year ကျောင်းသား/သူတွေရဲ့ ပါဝင်ဖန်တီးမှု

Covid-19 နှင့်ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ပြီးလျှင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်မေးသင့်သည့် မေးခွန်းလေးတွေအကြောင်း UNESCO ၏ သတင်းစကားလေးကို NMDC မှ Journalism 4th Year ကျောင်းသား/သူတွေရဲ့ ပါဝင်ဖန်တီးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။

Covid-19 နှင့်ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ပြီးလျှင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်မေးသင့်သည့် မေးခွန်းလေးတွေအကြောင်း UNESCO ၏ သတင်းစကားလေးကို Journalism 4th Year ကျောင်းသား/သူတွေရဲ့ ပါဝင်ဖန်တီးမှုလေးပါ။(Special Thanks to Tr Su Mon Latt and Editing for Ma Soe Yadanar)

Posted by Department of Journalism, National Management Degree College on Saturday, May 2, 2020

Share this post