သင်တန်းရေးရာဌာန

သင်တန်းရေးရာဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ

သင်တန်းရေးရာဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများသည် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို စီစစ် လက်ခံခြင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်များ သတ်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ခုံအမှတ် စာရင်းများ ပြုစုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ ကျောင်းပြောင်းခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်များကို စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားများစီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းသားကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ပညာသင်ဆု၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး၊ သုတေသနထောက်ပံ့ကြေး၊ အခမဲ့ပညာသင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းများကိုစီစစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ တက္ကသိုလ်နယ်မြေငြိမ်းချမ်းသာယာရေးနှင့် ကျောင်းသားများ စည်းကမ်းရှိရေးအတွက် နယ်မြေဌာန၊ ဘာသာရပ်ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ အားကစားကွင်းများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

စာမေးပွဲဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများလက်ခံစီစစ်ခြင်း၊စာမေးပွဲကျင်းပရန် အချိန်စာရင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့် နေရာများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ စာမေးပွဲခန်းများ ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ် တာဝန်ပေးခြင်း၊ စာမေးပွဲမေးခွန်းလွှာများကို ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ စာမေးပွဲအဖြေလွှာများကို စုစည်းရယူခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဌာနများထံမှ ရယူစုစည်းပြီး အောင်စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ စာမေးပွဲစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊အောင်လက်မှတ်၊ထောက်ခံစာ၊ အမှတ်စာရင်းများထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဒေါ်သန္တာအောင်ဌေး
မော်ကွန်းထိန်း
ဒေါ်ကဉ္ဖနာမြင့်
မော်ကွန်းထိန်း (၂)
ဒေါ်နွယ်နီအောင်
ရုံးအုပ်
ဒေါ်အေးအေးနု
ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်နန္ဒာဝင်း
ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်လှလှဌေး
အကြီးတန်းစာရေး
ဒေါ်ချယ်ရီသက်
အကြီးတန်းစာရေး
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်
စာကြည့်တိုက်လက်ထောက် (၃)