ကွန်ပျူတာဌာန

ကွန်ပျူတာဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ကွန်ပျူတာဌာနသည် မိမိတို့၏ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ကွန်ပျူတာဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၁။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။ ရုံးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်တွင် ပထမနှစ် ကျောင်းဝင်ခွင့်ကို မိမိဒီဂရီကောလိပ်မှ သီးခြား ခေါ်ယူသည့်အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်သူ စာရင်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် ဝင်ခွင့်ရစာရင်းများ ကြေငြာသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
  • ဘာသာရပ် (၄)ခုတွင် တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို ကျောင်းသား ကတ်ထုတ်ပေးရာတွင် Smart Card  များ အချိန်မီ ထုတ်ပေးနိုင်အောင် database များ၊ လိုအပ်သော ဓာတ်ပုံများ scan ဖတ်စေပြီး အချိန်မီ ပြီးစီးအောင် ထုတ်ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
  • ပညာသင်နှစ်အလိုက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အချက်အလက်များကိုလည်း ကွန်ပျူတာဖြင့် စာရင်းပြုစုထားပေးခြင်း။

၂။ ရုံးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

  • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပေးပို့လာသော e-mail များ လက်ခံပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက e-mail များ ပြန်လည်ပေးပို့ပေးခြင်း။
  • ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ လစဉ် လချုပ်စာရင်းများ၊ ဘတ်ဂျက်စာရင်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။

၃။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

  • အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်ရှိ ကွန်ပျုတာစက်ခန်းများ၊ စာသင်ခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာများ၊ UPS များ၊ LCD Multimedia projector များ၊ Wall screen များ အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပျက်စီးမှုများရှိပါက အချိန်မီ ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဒေါ်ကေသီအောင်
B.Sc(Math), D.C.Sc, Dip in English
လက်ထောက်စနစ်မန်နေဂျာ
Daw Ohnmar Moe
ဒေါ်ဥမ္မာမိုး
B.Sc(Zoo), P.D.C.S
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး