အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  •  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုများတွင်လိုအပ်သော အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန်။
  • လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန်။
  • သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန်။
  •  ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင်လိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို   တိကျမှန်ကန်စွာနှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုသုံးစွဲတတ်ရန်။

နောက်ခံသမိုင်း

  • အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် စတင်တည်ထောင်စဉ်ကာလ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာဌာန၌ဆရာမ (၂)ဦးကိုခန့်ထားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းအစီအစဉ် (၂) ခုဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ထိုသင်တန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ သာမာန်အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်အဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ သင်တန်းတွင်၎င်း၊ အထူးပြုအင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင်၎င်း သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀ဝ၆-၂၀ဝ၇ ပညာသင်နှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို သတင်းအတတ်ပညာ သင်တန်း၌စတင်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။Tourism Studies and Management   ဒီပလိုမာ သင်တန်းတွင်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို  ၂၀ဝ၇-၂၀ဝ၈ ပညာသင်နှစ်မှစတင်ပို့ချခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထိ  Winner   ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီမှဖွင့်လှစ်သော  ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတွင်လ ည်း ICT  နှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတတ်ပညာ သင်တန်း၌ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို  စတင်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
  • ယခုအခါ အင်္ဂလိပ်စာဌာနအနေဖြင့်အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း (၄)ခု၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း(၁)ခု၊ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ သင်တန်း(၁)ခုတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

ဒေါက်တာယဉ်မြတ်ဖြူဝင်း

ပါမောက္ခ

ဒေါ်အိရွှေစင်သိန်း
ကထိက
ဒေါ်သန္တာမင်း
ကထိက
ဒေါ်အေးအေးမူ
ကထိက
ဒေါ်ဝင်းမဉ္ဇူ
ကထိက
ဒေါ်သဲသဲဟိန်း
လက်ထောက်ကထိက
ဦးအောင်ကိုကိုမင်း
ကထိက
ဒေါ်အိရွှေစင်ပြုံး
လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်ဆုမွန်မြင့်
နည်းပြ
ဒေါ်ဖြိုးသူထိုက်
နည်းပြ
ဒေါ်ထူးထူးအောင်မိုး
နည်းပြ
ဒေါ်သီရိဝေ
နည်းပြ