စာကြည့်တိုက်ဌာန

တာဝန်

  • ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတို့၏ပညာသင်ကြားရေးတွင် သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ ကူညီ ပေးနိုင်ရန်နှင့် သုတပညာကြယ်ဝစေရန်။
  • သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု့တို့တွင် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် သင်ကြားရေး ဆရာဆရာမတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
  • စာကြည့််တိုက်အသုံးပြုသူများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်းအပေါ်ထိရောက်သော ညွှန်ကြားမှု့ဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်။
  • စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍အရည်အသွေးမြင့်ထိရောက်သော သတင်း အချက် အလက်များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန်။

မျှော်မှန်းချက်

  • မည်သည့်အချိန်မည်သည့်နေရာ မဆိုလိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ချက်ချင်း ရယူလိုသည့်အသုံးပြုသူများအားဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန်။
  • စာကြည့်တိုက်၏ အနေအထားကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ၊ အဆင့်မြင့်သော ဗဟုသုတြွကယ်ဝသော စာကြည့်တိုက်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်။
ဒေါ်မာမာချို
စာကြည့်တိုက်မှူး
ဒေါ်အေးအေးမွန်
လ/ထစာကြည့်တိုက်မှူး
Daw Aye Thiri Aung
ဒေါ်အေးသီရိအောင်
ဌာနခွဲစာရေး
Daw Aye Aye Mar
ဒေါ်အေးအေးမာ
စာကြည့်တိုက် လ/ထ(၄)