ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန် ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း

သင်တန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အကျဉ်း
၁။ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုအခြေအနေ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း
၂။ သင်တန်းကာလ (၉)လ (တင်္နလာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ နေ့စဉ် ၂ နာရီ) (စုစုပေါင်းနာရီ ၃၆၀)
၃။ သင်တန်းအဆင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ
၄။ စတင်ဖွင့်လှစ်သောခုနှစ် ၂၀ဝ၅ ခုနှစ် (၂၃-၆-၂၀ဝ၅)
၅။ ယနေ့ထိဖွင့်လှစ်ပြီးအကြိမ်ပေါင်း (၁၁)ကြိမ်
၆။ တစ်ကြိမ်တွင် လက်ခံသော သင်တန်းသားဦးရေ (၆၀)ဦး
၇။ ယနေ့ထိ ဒီပလိုမာရရှိသူဦးရေ (၃၉၇)ဦး
8 သင်တန်းအတွက် ဆရာ၊ဆရာမ ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအစီအစဉ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်ဆွေမြင့်(အငြိမ်းစား)၊ ဌာနမှူး၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်အဖွဲ့မှ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း များ၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးသော တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမ လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိမှုအခြေအနေ

ဤသင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် တက္ကသိုလ်များရှိ ဤသင်တန်းနှင့်ဆက်စပ် ပတ်သက်နေသော ဘာသာရပ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလို မာ (DTSM) သင်တန်း(Course on the Travel Industry)ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(အောက်မြန်မာပြည်)ရှိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာဌာန တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ အထိ (၉)လကြာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များရှိ(Tourism)  နှင့် ဆက်နွယ်သောဌာန(၁၀)ခုမှ ဆရာ၊ ဆရာမ များ (၃၀)ဦးမှ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး(DTSM)  ဒီပလိုမာရရှိခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ဒီပလို မာ (DTSM) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)ကို ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းကို အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်တွင် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၌ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် သင်ကြားပို့ချခဲ့သော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

Semester I

NO. Module No. Module Name Time
Lecture (hours) Tutorial
1 DTSM-1 Overview of Travel Industry 30
2 DTSM-6 Hospitality and Related Services 40
3 DTSM-2 Role of the Government in Tourism 40
4 DTSM-8 Transportation Services and Guiding & Escorting 40
5 DTSM-5 Communication English for Tourism 30
Total 180

Semester II

NO. Module No. Module Name Time
Lecture (hours) Tutorial
1 DTSM-7 Travel Agencies 30
2 DTSM-3 Tourism Development 40
3 DTSM-9 Economic and Management of Tourism 40
4 DTSM-4 Aspect of Myanmar 40
5 DTSM-10 Communication English for Tourism 30
Total 180