ကြေညာချက်များ

မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

ပညာသင်နှစ်၊ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၊ သတင်းအတတ်ပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ မောင်မယ် သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းနားကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို သတင်းအတတ်ပညာဘာသာရပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိစေရနှ်နှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ သတင်းအတတ်ပညာ ပထမနှစ်သင်တန်းတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆၂ ဦး တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတစ်ဦးချင်းမှမိတ်ဆက်စကားပြောစဉ်

 Queen ရရှိသောကျောင်းသူအားဆုချီးမြှင့်စဉ်

Princess ရရှိသောကျောင်းသူအားဆုချီးမြှင့်စဉ်

FW4

Prince ရရှိသောကျောင်းသူအားဆုချီးမြှင့်စဉ်

သတင်းအတတ်ပညာဘာသာရပ်၏မေဂျာသီချင်းအားသီဆိုဖျော်ဖြေစဉ်

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှကပြဖျော်ဖြေစဉ်

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှကပြဖျော်ဖြေစဉ်

Share this post