ကြေညာချက်များ

International Youth Enlightenment Campus 2017

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် NCRC Hall တွင် (၂၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ International Youth Enlightenment Campus 2017 သို့တက်ရောက်ခဲ့သော စေတနာလုပ်အားရှင် ဂုဏ်ပြုပွဲ နှင့် အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့မှုအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Share this post