ကြေညာချက်များ

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပထမနှစ် BBM, BA(EPP), BTHM, BA(Journalism) ဝင်ခွင့်များ စတင်လက်ခံခြင်းအစီအစဉ်

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ပုံစံများကို (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ထိ နံနက်(၉:၀၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအထိ လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များမပါ)
လျှောက်လွှာနှင့်အတူ-
၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော ရမှတ်စာရင်း(မူရင်း)
၂။ လျှောက်ထားသူနှင့်မိဘနှစ်ဦး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)
၃။ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ
တို့ကို ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

Share this post