ေၾကညာခ်က္မ်ား

NMDC မွာေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့တဲ့Open Campus: Your College, Your Future ပညာေရးဆုိင္ရာ အခမ္းအနား

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ေအာင္ျမင္ျပီးတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္ NMDC မွာ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔က Open Campus 2018: Your College, Your Future ဆိုတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာပြဲေလးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲေလးကို NMDC မွာသင္ၾကားေနတဲ့ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး  စိတ္၀င္စားသူေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနာဂတ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ

မိမိနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဘာသာရပ္ေတြ၊ မိမိအမွန္တကယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္

ႏိုင္ဖို႔အတြက္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NMDC ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး “ဘယ္လိုေက်ာင္းမ်ိဳးလဲ။ ဘယ္လိုဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေနတာလဲ။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြဘယ္လိုရွိလဲ” ဆိုတာကို သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္မ်ားမွလက္ရွိတက္ေရာက္ေနဆဲေက်ာင္းသား/သူမ်ားသာမက၊ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကျပည့္ျပည့္စံုစံုေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ NMDC ရဲ႕ ေက်ာင္း Campus နဲ႔ စာသင္ခန္းမ်ားကိုလည္း Volunteer ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကလိုက္လံျပသေပးခဲ့ပါတယ္။ NMDC ေက်ာင္းမွာ Bachelor of Business Management ၊ Bachelor of Tourism and Hospitality Management ၊ Bachelor of Journalism ႏွင့္ English for Professional Purpose စတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားလ်က္ရွိပါတယ္။NMDCေက်ာင္းကို တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ အမွတ္ေပါင္း ၄၃၀ႏွင့္အထက္ရရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္ပါတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပထမႏွစ္သင္ တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္မွ ၁၉ရက္အထိ  စတင္ထုတ္ေပးျပီး လက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.nmdc.edu.mm ႏွင့္ National Management Degree College  Facebook Page တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Share this post