ေၾကညာခ်က္မ်ား

NMDC ရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ New Year’s Eve Scavenger Hunt 2017

NMDC ရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ New Year’s Eve Scavenger Hunt 2017 ကို ၃၀ရက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဤ ပြဲဟာ NMDC မွာရွိတဲ့ PPSC (Presentation & Public Speaking Club) ဦးစီးၿပီး က်င္းပခဲ့တဲ့ ပြဲျဖစ္ၿပီး Club ေတြ ျပန္မဖြင့္ခင္ Club ရဲ႕ branding ကို ဦးတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Club ရဲ႕ Organizers မ်ား အျပင္ ပြဲတြင္လိုအပ္သည့္ ကိစၥ အဝဝကို (မေအးျမင့္ျမတ္၊ မၾကည္ျဖဴသန္႔၊ ေမာင္ထက္ျမတ္ထြန္း၊ ေမာင္လင္းထက္ရန္ႏိုင္) မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဤပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ NMDC ၏ ေမဂ်ာ ေလးခု စလံုးတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈရွိေစရန္၊ NMDC ကို ယခုမွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ freshers ေတြကို ႀကိဳဆိုသည့္ သေဘာအျပင္ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေက်ာင္းစာမွာပဲ နစ္ျမဳပ္မေနဘဲ အျခား ျပင္ပ extracurricular activities တြင္ တတ္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားတတ္ေစရန္၊ စသည့္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျပင္ NMDC မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျပသခဲ့သည့္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

NMDC ၏ မည္သည့္ ပြဲမဆို တတ္ႂကြစြာပါဝင္ဆင္ႏႊဲေပးၾကတဲ့ NMDC မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေၾကာင့္ New Year’s Eve Scavenger Hunt 2017 ဟာ အမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဤပြဲကို တစ္ဖြဲ႕တြင္ ၅ေယာက္ အေနႏွင့္ စုစုေပါင္း ၄၃ ဖြဲ႕ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Share this post