ကြေညာချက်များ

NMDC Major Guide

NMDC တွင်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော မေဂျာ တစ်ခုချင်းဆီအတွက် သက်ဆိုင်ရာ Exclusive Interview များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ဤအချက်အလက်များသည် မေးမြန်းထားသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ကြိုတင်လေ့လာမှုအတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် အကူညီရနိုင်ရန်သာရည်ရွယ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ Videoများ သည် ၂၀၁၉တွင် NMDC TVမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
BBM
What is BBM?

EPP
What is EPP?

BTHM
What is Tourism?

JNL
What is Journalism?

Share this post