ကြေညာချက်များ

NMDC VSF2.0 BBM Week Day (1)

Defining Your Passionate Career
Panel Discussion
By Dr. Thynn Thynn Myint, U Aung Chit Khin, U Mike Phone Myint, U Zin Phyo Paing
Day 1

Share this post