အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်းလမ်းညွှန်

အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်းလမ်းညွှန်

Email အကောင့်ဖွင့်နည်းလမ်းညွှန်

အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်

Onlineစနစ်ဖြင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်နည်းလမ်းညွှန်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ