ကြေညာချက်များ

Strategic Plan ရေးဆွဲခြင်း

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ Strategic Plan ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းများ (၁၇-၉-၂၀၁၉ ) (၁၉-၉-၂၀၁၉)

Share this post