ေၾကညာခ်က္မ်ား

NCRC Hall ၌ျပုလုပ္ေသာ e-Library နွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဟာေျပာပြဲ

(၁၁-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန့  NCRC Hall ၌ျပုလုပ္ေသာ e-Library နွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဟာေျပာပြဲ၌ Introduction to  e-Resource  (e-Library) အေျကာင္း ေဒၚျမတ္စန္းျငိမ္းမွ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ စာျကည့္တိုက္ ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့မႈအား မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

fdsfsdf

Share this post