ေၾကညာခ်က္မ်ား

ပထမအျကိမ္ နွစ္လည္မဂၢဇင္း စာမူရွင္ဂုဏ္ျပုပြဲအခမ္းအနား

အမ်ိုးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ NCRC Hall တြင္ (၂-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန့၌ “ပထမအျကိမ္ နွစ္လည္မဂၢဇင္း စာမူရွင္ဂုဏ္ျပုပြဲအခမ္းအနား” ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ျကီး ေဒါက္တာတင္တင္ေထြးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာျကားျပီး စာမူရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပုဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ပါသည္။ မဂၢဇင္းတြင္ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊စာမူရွင္မ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။ အခမ္းအနားအျပီးတြင္ မဂၢဇင္းေကာ္မတီ၊ ကုမၸဏီမ်ားမွတာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ားနွင့္ စာမူရွင္မ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့

sfsdfsf
ffef
fdsfs

မဂၢဇင္းေကာ္မတီနွင့္ စာမူရွင္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့ျကပါသည္။

 

မဂၢဇင္းေကာ္မတီနွင့္ စာမူရွင္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့ျကပါသည္။

 

မဂၢဇင္းေကာ္မတီနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့ျကပါသည္။

Share this post